Finnair Cargo kouluttaa

Kollit kohteeseen ammattitaidolla

Rahdin täsmälliseen kulkuun vaikuttaa hyvin moni, joskus aivan mitättömältäkin tuntuva tekijä. Erityinen merkitys on asiakirjojen oikeellisuudella, maa- ja valtiokohtaisten sääntöjen, sekä konetyyppi- ja lentoyhtiökohtaisten rajoitusten tuntemuksella, asianmukaisella pakkauksella ja käsittelyllä.

Kurssiemme sisällöt on suunniteltu kattamaan monipuolisesti rahdin käsittelyn eri vaiheet. Kouluttajina toimivat alansa asiantuntijat, jotka ylläpitävät ja kehittävät ammattitaitoaan työskentelemällä päivittäin kouluttamansa aihealueen tehtävissä, seuraamalla alansa kehitystä ja osallistumalla jatkokoulutuksiin.

Kansainväliset määräykset ja Suomen lainsäädäntö edellyttävät alla mainituilta henkilöstöryhmiltä vaarallisten aineiden ilmakuljetuskoulutusta. Finnair Cargo tarjoaa henkilöstöryhmille 1, 3, 4, 6 ja 7 kursseja alla olevan aikataulun mukaisesti. Muillekin ryhmille voimme järjestää koulutusta.

Vaarallisten aineiden lentokuljetus- peruskoulutus (DGIT3)

Aika: ei suunniteltuja kursseja
Kurssi järjestetään yhteiskoulutuksena henkilöstöryhmälle 6 suunnatun peruskurssin (DGIT6) kanssa
Kurssin kesto: 4 päivää
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu peruskoulutukseksi huolintaliikkeiden henkilöstölle, jotka työssään käsittelevät vaarallisia aineita sisältäviä rahtilähetyksiä sekä niihin liittyviä asiakirjoja.
Tavoite: Tuntea vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen liittyvät ohjeistukset ja määräykset sekä osata soveltaa niitä työssä. Koulutus on Suomen ilmailuviranomaisen hyväksymä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kaksi vuotta voimassa olevan todistuksen, joka on edellytyksenä IATA-rahtiagenttioikeuksien saamiselle.
Sisältö: IATA:n vaarallisten aineiden ohjeistus (IATA-DGR) sekä määräysten soveltaminen käytännön työssä. Osaaminen testataan loppukokeella.
Opetuskieli: Suomi, osa oppimateriaalista on englanninkielistä.
Hinta: 1000,00 € + alv 24%.

Vaarallisten aineiden lentokuljetus- kertauskoulutus (DGRT3)

Aika: ei suunniteltuja kursseja tällä hetkellä
Kurssi järjestetään yhteiskoulutuksena henkilöstöryhmälle 6 suunnatun kertauskurssin (DGRT6) kanssa.
Kurssin kesto: 3 päivää
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu kertauskoulutukseksi huolintaliikkeiden henkilöstölle, jotka työssään käsittelevät vaarallisia aineita sisältäviä rahtilähetyksiä sekä niihin liittyviä asiakirjoja. Edellytyksenä on, että osallistuja on suorittanut vaarallisten aineiden perus- tai kertauskoulutuksen.
Tavoite: Tuntea vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen liittyvissä määräyksissä tapahtuneet muutokset ja osata soveltaa niitä työssä. Koulutus on Suomen ilmailuviranomaisen hyväksymä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kaksi vuotta voimassa olevan todistuksen.
Sisältö: IATA:n vaarallisten aineiden ohjeistuksen (IATA-DGR) kertaus ja muutoksiin perehtyminen. Osaaminen testataan loppukokeella.
Opetuskieli: Suomi, osa oppimateriaalista on englanninkielistä
Hinta: 850,00 € + alv 24%.

Vaarallisten aineiden peruskoulutus muuta rahtia (paitsi vaarallisia aineita) lentokuljetukseen hyväksyville (DGIT4)

Aika: Ei suunniteltuja kursseja tällä hetkellä. 
Kurssin kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu peruskoulutukseksi huolintaliikkeiden henkilöstölle, jotka työssään käsittelevät muita kuin vaarallisia aineita sisältäviä lähetyksiä ja niihin liittyviä asiakirjoja.
Kurssi kuuluu osana lentorahdin peruskoulutukseen (katso yleiset kurssit), mutta voi osallistua pelkästään siihen.
Tavoite: Tuntea vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen liittyvät määräykset sekä osata soveltaa niitä työssä. Koulutus on Suomen ilmailuviranomaisen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kaksi vuotta voimassaolevan todistuksen.
Sisältö: IATA:n vaarallisten aineiden ohjeistus (IATA DGR) sekä määräysten soveltaminen käytännön työssä.
Opetuskieli: Suomi
Hinta: 280,00 €+ alv 24%.

Vaarallisten aineiden lähettäjät

Vaarallisten aineiden koulutus lähettäjille (DGIT1)

Aikataulutettuja kursseja ei järjestetä toistaiseksi. Isommille ryhmille järjestetään kysynnän mukaan
Kurssin kesto: 3 päivää
Kohderyhmä: Henkilöt, jotka työssään toimivat vaarallisten aineiden kuljetuksista vastaavina lähettäjinä. Kurssi soveltuu myös vaarallisten aineiden pakkaajille
Tavoite: Perehdyttää vaarallisten aineiden ilmakuljetusten sääntöihin ja määräyksiin erityisesti lähettäjän näkökulmasta. Vaarallisten aineiden lähettäjä, joka on aina vastuussa lähetyksestään, saa valmiudet toimia turvallisesti voimassaolevien määräysten puitteissa. Kurssi on Suomen ilmailuviranomaisten hyväksymä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kaksi vuotta voimassa olevan todistuksen.
Sisältö: Perustiedot vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkausvaatimuksista ja pakkausmerkinnöistä. Lisäksi perehdytään vaarallisten aineiden lentokuljetuksessa tarvittaviin asiakirjoihin. Osaaminen testataan loppukokeella.
Opetuskieli: Suomi, osa oppimateriaalista on englanninkielistä.
Hinta: 850,00 € + alv 24%.

Maapalveluasiamiehet ja lentoyhtiön vaarallisten aineiden lähetyksiä vastaanottavat henkilöt

Vaarallisten aineiden lentokuljetus- peruskoulutus vaarallisia aineita kuljetukseen hyväksyville (DGIT6)

Aika: ei suunniteltuja kursseja tällä hetkellä
Kurssi järjestetään yhteiskoulutuksena henkilöstöryhmälle 3 suunnatun peruskurssin (DGIT3) kanssa.
Kurssin kesto: 5 päivää
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu peruskoulutukseksi lentoyhtiöiden ja niiden maapalveluasiamiesten henkilöstölle, jotka työssään käsittelevät vaarallisia aineita sisältäviä rahtilähetyksiä sekä niihin liittyviä asiakirjoja.
Tavoite: Tuntea vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen liittyvät ohjeistukset ja määräykset sekä osata soveltaa niitä työssä. Koulutus on Suomen ilmailuviranomaisen hyväksymä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kaksi vuotta voimassa olevan todistuksen, joka oikeuttaa hyväksymään vaarallisia aineita lentokuljetukseen.
Sisältö: IATA:n vaarallisten aineiden ohjeistus (IATA-DGR) sekä määräysten soveltaminen käytännön työssä. Osaaminen testataan loppukokeella.
Opetuskieli: Suomi, osa oppimateriaalista on englanninkielistä.
Hinta: 1000,00 € + alv 24%.

Vaarallisten aineiden lentokuljetus- kertauskoulutus vaarallisia aineita kuljetukseen hyväksyville (DGRT6)

Aika: ei suunniteltuja kursseja tällä hetkellä
Kurssi järjestetään yhteiskoulutuksena henkilöstöryhmälle 3 suunnatun kertauskurssin (DGRT3) kanssa
Kurssin kesto: 3 päivää
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu kertauskoulutukseksi lentoyhtiöiden ja niiden maapalveluasiamiesten henkilöstölle, jotka työssään käsittelevät vaarallisia aineita sisältäviä rahtilähetyksiä sekä niihin liittyviä asiakirjoja. Edellytyksenä on, että osallistuja on suorittanut vaarallisten aineiden perus- tai kertauskoulutuksen
Tavoite: Tuntea vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen liittyvissä määräyksissä tapahtuneet muutokset ja osata soveltaa niitä työssä. Koulutus on Suomen ilmailuviranomaisen hyväksymä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kaksi vuotta voimassa olevan todistuksen. 
Sisältö: IATA:n vaarallisten aineiden ohjeistus (IATA-DGR) sekä määräysten soveltaminen käytännön työssä. Osaaminen testataan loppukokeella.
Opetuskieli: Suomi, osa oppimateriaalista on englanninkielistä.
Hinta: 850,00 € + alv 24%.

Vaarallisten aineiden peruskoulutus muuta rahtia (paitsi vaarallisia aineita) lentokuljetukseen hyväksyville (DGIT7)

Aika: järjestetään kysynnän mukaan
Kurssin kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu peruskoulutukseksi lentoyhtiöiden ja niiden maapalveluasiamiesten henkilöstölle, jotka työssään vastaanoottavat ja hyväksyvät muita kuin vaarallisia aineita sisältäviä lähetyksiä ja niihin liittyviä asiakirjoja.
Tavoite: Tuntea vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen liittyvät määräykset sekä osata soveltaa niitä työssä. Koulutus on Suomen ilmailuviranomaisen hyväksymä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kaksi vuotta voimassaolevan todistuksen.
Sisältö: IATA:n vaarallisten aineiden ohjeistus (IATA DGR) sekä määräysten soveltaminen käytännön työssä. 
Opetuskieli: Suomi
Hinta: 280,00 € + alv 24%.

Vaarallisten aineiden peruskoulutus DGR-kouluttajille (kategoriat 7, 8, 9, 10, 11, 12) (DGRIWS)

Aika: 13-14.1.2020
Kurssin kesto: 2 päivää
Kohderyhmä: Workshop-tyyppinen koulutus on tarkoitettu peruskoulutukseksi lentoyhtiöiden ja niiden maapalveluasiamiesten henkilöstölle, jotka toimivat DGR-kouluttajina henkilöstöryhmille, joilta vaaditaan tiedostava DGR-koulutus henkilöstöryhmät (kategoriat) 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Tavoite: Tuntea vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen liittyvät määräykset sekä osata soveltaa niitä koulutustehtävissä. Koulutus on Suomen ilmailuviranomaisen hyväksymä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kaksi vuotta voimassaolevan todistuksen.
Sisältö: IATA:n vaarallisten aineiden ohjeistus (IATA DGR) sekä määräysten soveltaminen käytännön työssä. 
Opetuskieli: Suomi
Hinta: 560,00 € + alv 24%.

Vaarallisten aineiden kertauskoulutus DGR-kouluttajille (kategoriat 7, 8, 9, 10, 11, 12) (DGRRWS)

Aika: 22.1.2020
Kurssin kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Henkilöt, jotka ovat suorittaneet yllä kuvatun kouluttajien peruskurssin.
Sisältö: Muutokset DGR-määräyksissä ja kertaus määräysten soveltamisessa eri henkilöstöryhmien työtehtävissä
Opetuskieli: Suomi
Hinta: 300,00 € + alv 24%

Lentorahdin peruskoulutus (CBC)

Aika: Ei suunniteltuja kursseja tällä hetkellä
Paikka: Finnair Cargo Terminal,Rahtitie 1, Helsinki-Vantaa, tarkemmat tiedot ilmoitetaan kurssikutsun yhteydessä
Kurssin kesto: 5 päivää
Kohderyhmä: Henkilöt, jotka tarvitsevat perustiedot lentorahdista, esim. huolintaliikkeissä työskentelevät
Tavoite: Kyetä suunnittelemaan lentorahtikuljetus, suorittamaan hinnoittelu ja julkaisemaan IATA:n standardien mukainen lentorahtikirja.
Sisältö: IATA-rahtihinnoittelun perusteet, rahdin asiakirjat, lentokonetyypit ja rahtiruumarajoitukset. Esittely eläinkuljetuksista sekä Finnair Cargon rahtipalveluista. Tutustuminen Finnairin rahtiosaston toimintaan. Huom ! Koulutuksen viimeinen päivä sisältää osion DGIT4 (Katso lisätietoja Vaarallisten aineiden kurssitarjonnasta)
Osaaminen testataan loppukokeella.
Opetuskieli: suomi, koulutusmateriaali osittain englanninkielistä
Hinta: 1200,00 € (+ ALV 24%)

Kuormausyksiköiden rakennuskurssi (ULDB)

Aika: järjestetään kysynnän mukaan
Paikka: Finnair Cargo Terminal, Rahtitie 1, Helsinki-Vantaa, paikka ilmoitetaan kurssikutsun yhteydessä
Kurssin kesto: 1 päivä
Kohderyhmä: Huolintaliikkeiden ja lähettäjien henkilökunta, jotka tarvitsevat tietoa lentokoneiden kuormausyksiköiden rakentamisesta
Tavoite: Kurssin tavoitteena on varmistaa, että erilaisten kuormausyksiköiden rakentajat omaavat työssään tarvitsemat tiedot ja osaavat rakentaa yksiköt turvallisesti ja tehokkaasti.
Sisältö: Konetyypit, ruumarajoitukset, erilaiset kuljetusyksiköt (kontit ja palletit). Rakentamisharjoitus ja loppukoe
Opetuskieli: suomi
Hinta: 280,00 € (+ ALV 24%).