finnair cargo7531

Jotta tarkka rahtihinta voidaan laskea, tarvitaan lähetyksestä seuraavat tiedot:

  • lähtö- ja määräasema
  • tavaran laatu
  • bruttopaino
  • mitat ja tilavuus

Lentorahtihinnat on julkaistu lähtöasemalta määräasemalle ja ne kattavat kuljetuksen siirtokuormauksineen näiden asemien välillä. Kuljetushintoihin ei sisälly maakuljetuksia, tulliselvityksiä eikä muita varsinaisen lentokuljetuksen ulkopuolelle jääviä toimintoja.

Lisätietoja Finnair Cargon asiakaspalvelusta.

Paino ja tilavuus lähtökohtana

Kuljetusmaksu määräytyy lähetyksen brutto- tai ns. tilavuuspainon perusteella. Tilavuuspaino saadaan jakamalla koko lähetyksen kuutiosenttimetrimäärä 6000:lla. Siis 6 dm3 = 1 kg ja 1 m3 = noin 167 kg. Mikäli lähetyksen tilavuuspaino on suurempi kuin bruttopaino, hinnoitellaan rahti tilavuuspainon mukaan.

Rahtimaksujen asettaminen

Lähetystä varten laaditussa lentorahtikirjassa on eriteltynä kaikki kuljetuksesta aiheutuneet maksut. Nämä voidaan aina ja kaikissa maissa asettaa lähettäjän ja yleensä myös vastaanottajan maksettavaksi. Kauppaehtoja laadittaessa on huomioitava, että eräisiin maihin ei voi, valuutta- yms. määräyksistä johtuen, lähettää tavaraa rahtimaksut vastaanottajalta perittävänä. Rahtimaksut on maksettava lähtömaassa myös silloin, kun tavaran arvo ei vastaa rahtikuluja (esim. näytteet, elävät eläimet, painotuotteet jne).

Mikäli rahtikulut on asetettu määrämaassa maksettaviksi, lentoyhtiö perii vastaanottajalta maasta riippuen 2 - 5 %:n palkkion lähetyksen painon, tilavuuden tai ns. arvoveloituksen mukaan lasketusta rahtimaksusta.
Jos vastaanottaja syystä tai toisesta kieltäytyy lunastamasta lähetystä, on lähettäjä aina vastuussa kaikista rahti- ja muista kuluista.

Miten voimme auttaa?

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Ota yhteyttä