Palvelut

Hinnoittelu


Jotta tarkka rahtihinta voidaan laskea, tarvitaan lähetyksestä seuraavat tiedot:

  • lähtö- ja määräasema
  • tavaran laatu
  • bruttopaino
  • mitat ja tilavuus

Lentorahtihinnat on julkaistu lähtöasemalta määräasemalle ja ne kattavat kuljetuksen siirtokuormauksineen näiden asemien välillä. Kuljetushintoihin ei sisälly maakuljetuksia, tulliselvityksiä eikä muita varsinaisen lentokuljetuksen ulkopuolelle jääviä toimintoja.

Cargo Contact Center antaa lisätietoja sekä vastaa rahtihintatiedusteluihin.

Cargo Contact Center
e-mail: cargo.booking@finnair.com
tel. +358 9 818 501

Paino ja tilavuus lähtökohtana
Kuljetusmaksu määräytyy lähetyksen brutto- tai ns. tilavuuspainon perusteella. Tilavuuspaino saadaan jakamalla koko lähetyksen kuutiosenttimetrimäärä 6000:lla. Siis 6 dm3 = 1 kg ja 1 m3 = noin 167 kg. Mikäli lähetyksen tilavuuspaino on suurempi kuin bruttopaino, hinnoitellaan rahti tilavuuspainon mukaan.

Rahtimaksujen asettaminen
Lähetystä varten laaditussa lentorahtikirjassa on eriteltynä kaikki kuljetuksesta aiheutuneet maksut. Nämä voidaan aina ja kaikissa maissa asettaa lähettäjän ja yleensä myös vastaanottajan maksettavaksi. Kauppaehtoja laadittaessa on huomioitava, että eräisiin maihin ei voi, valuutta- yms. määräyksistä johtuen, lähettää tavaraa rahtimaksut vastaanottajalta perittävänä. Rahtimaksut on maksettava lähtömaassa myös silloin, kun tavaran arvo ei vastaa rahtikuluja (esim. näytteet, elävät eläimet, painotuotteet jne).

Mikäli rahtikulut on asetettu määrämaassa maksettaviksi, lentoyhtiö perii vastaanottajalta maasta riippuen 2 - 5 %:n palkkion lähetyksen painon, tilavuuden tai ns. arvoveloituksen mukaan lasketusta rahtimaksusta.
Jos vastaanottaja syystä tai toisesta kieltäytyy lunastamasta lähetystä, on lähettäjä aina vastuussa kaikista rahti- ja muista kuluista.


Cargo contact center in Finland

Export-related information for Finnish customers by appointment. 

Tel: +358 9 818 501
Email: cargo.booking@finnair.com
Opening hours: Monday–Friday 08.00–17.00

COOL terminal customer service