Eläimet

1.6.2022 alkaen Finnair kuljettaa jälleen eläviä eläimiä (AVI) kapearunkokoneilla lennettävillä Euroopan lennoillaan. AVI-lähetyksiä laajarunkokoneilla lennettäville lennoille voi tiedustella asiakaspalvelustamme. Huomioithan, että Finnair kuljettaa eläviä eläimiä ainoastaan suoriin reittikohteisiinsa ja Suomeen suuntautuvien eläinlähetysten määräasema tulee aina olla Helsinki (HEL).

Katso hinnoittelutiedot (Ennen lentoa: Hinnoittelu)

Hyvää huolenpitoa eläimille

Kuljetamme eläimet nopeasti ja turvallisesti lähes kaikkiin Finnairin suoriin lentokohteisiin ulkomailla (Suomen ulkopuolelta vain Helsinkiin). Ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa kuljetuksen kaikissa vaiheissa.

Varmista, että sinulla on kaikki IATA:n määräysten edellyttämät asiakirjat. Eläinkuljetuksia koskevista rajoituksista sekä eläinten käsittelystä ja lastauksesta saat lisätietoa IATA:n eläinkuljetuksia koskevista määräyksistä (Live Animals Regulations, LAR).

Hanki hyvissä ajoin tarvittavat tiedot elävien eläinten, lintujen, nisäkkäiden, matelijoiden, kalojen, sammakkoeläinten tai äyriäisten tuonnista ja viennistä, kauttakulkuluvista, eläinlääkärintodistuksista, CITES-yleissopimuksen mukaisista vienti- ja tuontiluvista, eläinlääkärintarkastuksista, karanteeneista sekä rajoituksista ja uudelleenlastausta koskevista määräyksistä.

Huom! Laboratorioihin, eläinkokeisiin tai muuhun hyväksikäyttöön tarkoitettuja kädellisiä ja koiraeläimiä ei hyväksytä kuljetettavaksi.

Katso kuljetusohjeemme eläville eläimille Varaa nyt

Kuljetusmaksut

Löydät hinnat: TACT Rules 8.3.7 Information by Carrier – Finnair. Eläimen käsittely matkan eri pisteissä saattaa edellyttää useita maksuja. Finnair Cargo ei hyväksy eläinlähetyksiä jälkikäteen maksettavina (Live Animals on charges collect basis, CC). Rahtimaksut ja muut lähtöaseman maksut tulee aina maksaa lähtöasemalla.

 • Noudata IATA:n määräyksiä sekä kansallisia ja lentoyhtiökohtaisia määräyksiä soveltuvilta osin. 
 • Muista, että kohdemailla voi olla erillisiä sopimuksia ja erityismääräyksiä.
 • Lue lisää elävien eläinten kuljetuksesta.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen edustajaamme.

Lähettäjän vaatimukset

Ennen eläimen valmistelua lentorahtikuljetusta varten lähettäjän pitää varmistaa, että hänellä on hyvissä ajoin kaikki tiedot tuonnista ja viennistä, kauttakulkuluvista, eläinlääkärintodistuksista, CITES-yleissopimuksen mukaisista vienti- ja tuontiluvista, eläinlääkärintarkastuksista, karanteeneista sekä rajoituksista ja uudelleenlastausta koskevista määräyksistä, jotka saattavat koskea myös eläimelle annettavaa ruokaa.

Tällaiset määräykset vaihtuvat aika-ajoin ja riippuvat kuljetettavasta eläinlajista. Siksi lähettäjän täytyy varmistaa voimassa olevat vaatimukset kyseessä olevasta paikallisesta konsulaatista tai viranomaiselta.

Lähettäjän vastuulla on varmistaa, mitkä eläintensuojelua koskevat lait pätevät ilmakuljetuksen aikana niissä maissa, joiden kautta ja johon eläin kuljetetaan.

Lähettäjä tai hänen valtuuttamansa agentti on vastuussa seuraavista:

 • Lopullisen reitin valinta ja mahdolliset eläimen erityishoitoa koskevat järjestelyt ennen varauksen vahvistamista.
 • Ilmoitus lentoyhtiölle, jos naaraseläimellä on kiima-aika.
 • Kuljetettavien nisäkkäiden sukupuolen ilmoittaminen lentoyhtiölle.
 • Kaikkien lähetysilmoitusta varten tarvittavien tietojen ja asiakirjojen hankinta.
 • IATA:n sekä kansallisten ja lentoyhtiökohtaisten määräysten noudattaminen soveltuvilta osin.
 • Viimeisimpien IATA:n eläinkuljetuksia koskevien määräysten (LAR) mukainen kuljetuslaatikko.
 • Määräysten mukainen makuualusta, ruokaa ja astioita.
 • Eläimen nimi sekä tieteellinen nimi (tai nimet) sekä kuljetuslaatikossa olevien eläinten määrä, kuten lähetysilmoitukseen on merkitty.
 • Ruokinta- ja juottamisohjeiden liittäminen laatikkoon sekä kopio niistä lähetysdokumentteihin.
 • Laatikkoon liitettävä tiedosto, josta ilmenee päivä ja aika, milloin eläin on viimeksi ruokittu ja juotettu ennen kuljetukseen hyväksyntää.
 • Ilmoitus eläimen tilasta, jos se on tiineenä tai synnyttänyt viimeisten 48 tunnin aikana.
 • Tiedot eläimelle mahdollisesti annetusta lääkityksestä (sis. lääkkeen nimi, annostelu, aika jolloin annettu ja reitti). Nämä tiedot liitetään sekä lähetysdokumentteihin että kopiona kuljetuslaatikkoon.