Villieläinten suojelu

Kuva: David Mark, Pixabay

Finnair on sitoutunut lisäämään tietoisuutta villieläinten laittomasta kaupasta ja allekirjoittanut United for Wildlife Buckingham Palace Declaration -sitoumuksen.

"Finnair kieltää myös metsästysmuistojen tuonnin ja viennin. Niihin kuuluvat sekä eläinten nahat ja taljat että niistä valmistetut tai metsästetyn eläimen osia sisältävät esineet. Olemme sitoutuneet edistämään laittoman villieläinkaupan vastaista taistelua", sanoo Finnairin COO Jaakko Schildt.

Useita villieläinlajeja uhkaa sukupuutto. Salakauppiaat voivat hyväksikäyttää kansainvälistä kuljetusverkostoamme, ja valvontaviranomaiset tarvitsevat apuamme. Ilmailu- ja lentorahtiala voivat tukea valvontaviranomaisten työtä taistelussa laitonta villieläinkauppaa vastaan.

Kuka tahansa logistiikan parissa työskentelevä voi työssään havaita ja kerätä tietoa epäilyttävistä rahtilähetyksistä, sillä salakauppiaat käyttäytyvät usein epätavallisesti. Saat lisätietoja IATA:n muutaman minuutin mittaisesta videosta. Me kaikki voimme harjaantua tunnistamaan epätavallisuudet ja auttaa viranomaisia.

Video: How Aviation Staff Can Help Stop the Illegal Wildlife Trade

IATA on myös julkaissut 20 minuutin e-oppimismoduulin lisätäkseen tietoisuutta ilmailualalla.

IATA Wildlife trafficking awareness training

Lisätietoja laittoman villieläinkaupan ehkäisemisestä

Jos saat varauspyyntöjä epäilyttäville tavaratoimituksille, suosittelemme kiinnittämään niihin erityistä huomiota ja esittämään tavaran lähettäjälle lisäkysymyksiä.