Finnair Cargon ilmoitus verkkosivujen käyttöehdoista

Finnair Cargon Internet-sivujen käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä ilmoituksessa ja kussakin palvelussa mahdollisesti ilmoitettuja ehtoja.

1) Kaikki sivuillamme oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta saatavuuden, virheettömyyden, luotettavuuden, sisällön tai muunkaan ominaisuuden suhteen. Aineiston soveltuvuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen ei taata, eikä sitä myöskään taata omistusoikeuden tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomattomuuden suhteen.

2) Sikäli kuin pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, emme vastaa mistään sivujemme tai sähköisten palveluidemme käytöstä tai niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

3) Sivujemme sisältö, mukaan lukien tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat Finnair Cargo Oy:n, Finnair Oyj:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota suojataan tekijänoikeuslailla ja muilla laeilla. Ellei jäljempänä olevasta nimenomaisesti muuta johdu, kaikki oikeudet sivuihimme ja niiden sisältöön pidätetään. Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää kappaleita, siirtää, jaella tai tallentaa mitään sivuilla olevaa, eikä käyttää niillä olevia tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia jne. ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa.

4) Lehdistötiedotteita ja muita julkistettavia ja julkisiksi ilmoitettuja asiakirjoja voidaan käyttää, edellyttäen että niiden lähde ilmoitetaan selvästi.

5) Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä sivuillemme mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Lähettämällä sivuillemme aineistoa käyttäjä antaa Finnair Cargolle rajoittamattoman oikeuden käyttää sitä maksutta ja ilman velvoitteita käyttäjää kohtaan. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

6) Muiden mahdollisesti sivuiltamme linkitettyjen sivujen käyttöön sovelletaan kyseisten sivujen käyttöehtoja. Emme voi vaikuttaa tällaisten sivujen sisältöön emmekä ota mitään vastuuta näistä sivuista. Ellei nimenomaisesti ole muuta todettu, emme millään tavoin tue tai muutoin kannata kyseisten sivujen käyttöä emmekä niiden omistajia, operaattoreita, sisältöä tai mitään muutakaan niihin liittyvää seikkaa.

7) Varaamme oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä toimitettavia palveluita ja tavaroita tai muita sivujen ominaisuuksia.

8) Muiden kuin ilman veloitusta toimitettavien palveluiden tai tavaroiden hankkiminen sivuiltamme edellyttää vähintään 18 vuoden ikää tai vanhemman tai muun holhoojan kirjallista lupaa.

9) Tiettyihin palveluihin voivat soveltua erilliset käyttöehdot. Finnair Cargo Online -palvelun käyttöön sovelletaan sen omia sääntöjä ja ehtoja.

10) Sivujemme käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Finnair Cargo 2021