Lääkeaineet

Vuosien kokemuksensa ansiosta Finnair Cargo tarjoaa luotettavaa kuljetuspalvelua herkille lääkealan tuotteille, jotka vaativat kuljetusta tiettyjen aikarajojen ja lämpötilamääritysten mukaisesti. Finnair Cargon Nordic Pharma Chain on suunniteltu täyttämään asiakkaiden ja toimialan odotukset sekä turvaamaan tuotteiden asianmukaisen käsittelyn koko kuljetusketjussa. 

Finnair Cargo noudattaa helposti pilaantuvia tuotteita koskevien IATA PCR säännösten 17. luvun ohjeita ja tarjoaa näin asiakkailleen huippuluokan palvelua lääkeaineiden tärkeimmillä kuljetusreiteillä Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan välillä.

Lämpösäädelty kalusto ja erityiset maapalvelumenetelmät minimoivat lentokenttäalueella kuluvan ajan:

  • Erikoiskäsittelykoodit varmistavat ennakoivan toiminnan koko kuljetusketjussa.
  • IATA:n Time and Temperature Sensitive tarra lisää näkyvyyttä.
  • Koulutettu ja asiantunteva henkilökunta takaa ensiluokkaisen käsittelyn lämpöherkille tuotteille.
  • Varastotilat ovat lämpösäädeltyjä. *
  • Lastiruumat ovat lämpösäädeltyjä. *
  • Lentokenttäalueella käytettävät erikoisvalmisteiset kuljetusvaunut suojaavat tuotteita lämpötilan vaihtelulta Helsingissä.
  • LD3- ja LD9-kontteihin on käytettävissä lämpöeristehuovat.
  • Tuotteilla on korkea prioriteetti kuormauksessa.
     

Lämpötilasäädellyt tilat COOL-terminaalissamme

Tuotteiden tyyppi Lämpötila-alue Lämpötilasäädellyt tilat
Refrigerated storage (COL) +2 to +8 degrees Celcius 208 m2

Room Temperature (CRT)

 +15 to +25 degrees Celcius 2600 m2
Freezer storage (FRO) -18 degrees Celcius 50 m2


Kaikissa lääkeaineiden kuljetuksissa on käytettävä erikoiskäsittelykoodia PIL. Lisäksi lämpötilaa koskevista vaatimuksista tulee käyttää asianmukaisia erikoiskäsittelykoodeja:

COL tarkoittaa viileää lämpötilaa, yleensä väliltä +2 °C ... +8 °C.
CRT tarkoittaa säädeltyä huoneenlämpöä eli lämpötilaa väliltä +15 °C ... +25 °C
ERT tarkoittaa "laajennettua" (extended) huonelämpötilaa eli  +2 °C ... +25 °C
FRO tarkoittaa pakastettua eli  -10 °C:n tai alhaisempia lämpötiloja, joissa tuotteet on pidettävä pakastettuina

Jos kuljetus sisältää lääke- tai terveydenhoitotuotteita, siitä on ilmoitettava selkeästi päärahtikirjan käsittelytiedoissa. Lisäksi on ilmoitettava asianmukainen lämpötila-alue, kuten +15 °C to +25 °C. Yhdessä kuljetuksessa (rahtikirjassa) voi olla vain yksi lämpötila-alue.

Esimerkki rahtikirjaan kirjattavista tiedoista:
Pharmaceuticals keep between +15°C to +25°C
(eli: Lääkkeitä, pidettävä +15 °C ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa.)

Pharmaceuticals keep cool between +2°C to +8°C
(eli: Lääkkeitä, pidettävä viileänä +2 °C ja +8 °C:n välisessä lämpötilassa.)

lampotilat

Lisäksi varauksen yhteydessä ja päärahtikirjassa on ilmoitettava ympäri vuorokauden käytettävissä oleva puhelinnumero yhteyshenkilölle, joka tietää lähetyksestä.

IATA:n Time and Temperature Sensitive -tarra, jossa on asianmukaiset lämpötilatiedot, on kiinnitettävä jokaiseen lääkeaineita sisältävään pakkaukseen eikä sitä saa käyttää muiden lämpötilaherkkien tuotteiden kuin lääkinnällisten tuotteiden pakkauksissa. Lisätietoja: IATA Time and Temperature Sensitive Label

Lähettäjän on varmistettava, että kaikkia tuonti-, vienti- ja läpikulkumaiden lakeja noudatetaan ja että kaikki tarvittavat luvat, sertifikaatit tai muut asiakirjat ovat valmiina tullia, terveysviranomaisia tai muita viranomaisia varten.

Lähettäjän on varmistettava, että tuote on pakattu asianmukaisesti. Jos ei ole varmuutta, kestääkö lähetys normaaleja ilmakuljetus- ja käsittelyolosuhteita, lähettäjän on otettava yhteys Finnair Cargoon.

Lisätietoja voi pyytää Finnair Cargon Contact Centeristä tai asiakaspalvelusta.