Vaaralliset aineet

Käsiteltävä varoen


Kaikkia vaarallisia aineita ei voi kuljettaa lentoteitse. Joitakin aineita voi kuljettaa vain rahtikoneissa ja joitakin myös matkustajakoneissa. Vaarallisten aineiden lentokuljetusta säädellään erilaisin rajoituksin. Lisäksi eri valtioilla ja kuljetusyrityksillä voi olla lisärajoituksia.

Mitä?


Aineet ja tavarat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle, turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle, ja jotka on mainittu IATA:n vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksissä (Dangerous Goods Regulations, DGR) tai luokiteltu niiden mukaan.

• Vaaralliset aineet on yksilöitävä, luokiteltava, pakattava ja merkittävä asianmukaisesti, ja lähetyksiin on liitettävä vaaditut asiakirjat. 
• Vuotojen estämiseksi vaaralliset aineet on pakattava laadukkaasti, kestävästi ja tiiviisti.

• Lähettäjä on vastuussa vaarallisten aineiden asianmukaisesta pakkaamisesta.
• Vaarallisista aineista suurin osa on jaettu kolmeen pakkausluokkaan aineen vaarallisuusasteen mukaan. Nämä alaluokat ovat: I suuri vaara, II keskisuuri vaara ja III vähäinen vaara. Tämä luokitus vaikuttaa pakkaustapaan ja pakkausvaatimuksiin.
 

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset:

Nämä aineet on luokiteltu Kansainvälisen Lentokuljetusjärjestön IATA:n vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksissä (Dangerous Goods Regulations DGR). Määräyksissä kuvataan vaarallisten aineiden ominaisuudet, enimmäismäärät, pakkausvaatimukset, käsittelyohjeet, pakkausten merkintävaatimukset ja kuljetusasiakirjojen täyttöohjeet. IATA:n määräykset perustuvat kansainväisen ilmailuviranomaisten järjestön ICAO:n määräyksiin (ICAO-TI.)

Vaaralliset aineet on jaettu yhdeksään (9) eri luokkaan ja alaluokkaan.
Jos lähetys sisältää yhden tai useamman luokitukseen kuuluvista aineista, kansainvälisten määräysten ja myös Suomen lakien mukaan lähettäjän on ilmoitettava lentoyhtiölle vaarallisesta sisällöstä. Useimmissa tapauksissa tämä edellyttää, että lähettäjä luovuttaa lentoyhtiölle täytetyn ja allekirjoitetun Vaarallisten aineiden ilmoituksen (Shipper's Declaration For Dangerous Goods) Ilmoitus on täytettävä kahtena kappaleena tarkasti määräysten mukaan (kts. IATA DGR 8.1.6) ja siinä lähettäjä vakuuttaa noudattaneensa kaikkia vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuja ehtoja ja määräyksiä.

Huom ! Mikäli haluat käyttää linkistä aukeavaa lomaketta, tulosteen on oltava värillinen (puna-valkoreunat)! Lomakkeen voi täyttää klikkaamalla kenttiä ja siirtymällä tabulaattorilla kentästä toiseen. Siirtämällä kursorin kentän päälle saat lyhyen kuvauksen vaadittavasta informaatiosta.

Lisätietoja ja ohjeita saat Finnair Cargon vuoropäälliköltä (puh. 09-818 5450) ja Finnair Cargon toimistoista. Finnair Cargo järjestää myös vaarallisten aineiden lentokuljetuskursseja, jotka täyttävät Suomen ilmailuviranomaisten määräykset.

Vaarallisia aineita voidaan hyväksyä kuljetukseen Helsinki-Vantaan terminaalissa klo: 06:00-00:00 välisenä aikana.

 Vaarallisten aineiden luokitus:
 Vaaralliset aineet on jaettu yhdeksään (9) eri luokkaan ja alaluokkaan:

 Luokka 1 - Räjähteet. Eivät ole yleensä sallittuja lentokuljetuksena.
Alaluokista 1.3 ja 1.4. osa on sallittuja
Alaluokka 2.1 - Leimahtavat kaasut
Alaluokka 2.2 - Leimahtamattomat, myrkyttömät kaasut
Alaluokka 2.3 - Myrkylliset kaasut
Luokka 3 - Palavat nesteet
Alaluokka 4.1 - Palavat kiinteät aineet
Alaluokka 4.2 - Itsestään syttyvät aineet
Alaluokka 4.3 - Veden kanssa sytyttävästi reagoivat aineet
Alaluokka 5.1 - Hapettavat aineet
Alaluokka 5.2 - Orgaaniset peroksidit
Alaluokka 6.1 - Myrkylliset aineet
Alaluokka 6.2 - Tartuntavaaralliset aineet
Luokka 7 - Radioaktiiviset aineet
Luokka 8 - Syövyttävät aineet
Luokka 9 - Sekalaiset vaaralliset aineet ja tavarat, sisältäen ympäristölle haitalliset aineet


Saat lisätietoja myös ottamalla meihin yhteyttä.

Seuraavien, pelkkien Lithium Metal Battery -lähetysten kuljetus matkustajakoneissa on kielletty eikä Finnair hyväksy niitä kuljetettavaksi.

  • UN3090 Lithium Metal Batteries, Packing Instruction PI968 Section IA and IB (RBM)
  • UN3090 Lithium Metal Batteries, Packing Instruction PI968 Section II (ELM)
  • UN3480 Lithium Ion Batteries, Packing Instruction PI965 Section IA and IB (RBI)
  • UN3480 Lithium Ion Batteries, Packing Instruction PI965 Section II (ELI)

Seuraavia, akkuja/paristoja sisältäviä laitteita voidaan hyväksyä kuljetukseen. Näissä
akut/paristot ovat laitteen sisällä tai sen pakkauksen sisällä, asianmukaisten vaarallisia aineita
koskevien DGR-pakkausohjeiden mukaisesti.

  • UN3091 Lithium Metal Batteries packed with Equipment Packing Instruction PI969 (RLM) and II (ELM)
  • UN3091 Lithium Metal Batteries contained in Equipment Packing Instructions PI970 Section I (RLM) and II (ELM)
  • UN3481 Lithium Ion Batteries packed with Equipment Packing Instruction PI966 Section I (RLI) and II (ELI)
  • UN3481 Lithium Ion Batteries contained in Equipment Packing Instruction PI967 Section I (RLI) and II (ELI)

Lisätietoja antaa Cargo Contact Centerimme Suomessa tai paikalliset edustajamme ulkomailla.