PUSH FOR CHANGE

Hyvitä rahtisi lentokuljetuksen hiilidioksidipäästöt tukemalla päästövähennysprojektia tai ostamalla biopolttoainetta.

HYVITÄ LENTOPÄÄSTÖT

Voit hyvittää rahtisi lentokuljetuksen hiilidioksidipäästöt tukemalla päästövähennysprojektia. Lahjoita 0,01 € rahtikiloa kohden Euroopan sisäisillä lennoilla, 0,03 € mannertenvälisillä lennoilla tai 0,04 € jos reitilläsi on sekä Euroopan sisäisiä että mannertenvälisiä lentoja. Rahat menevät lyhentämättöminä valitsemaamme päästövähennysprojektiin Mosambikissa.

OSTA BIOPOLTTOAINETTA

Biopolttoaine vähentää päästöjä 60–80 % verrattuna vastaavaan määrään fossiilista polttoainetta. Korkeintaan 50 % lennon polttoaineesta voi olla biokomponenttia, ja tyypillisesti biokomponentin osuus on muutamia prosentteja. Käyttämämme biopolttoaine on valmistettu käytetystä keitinrasvasta. Biopolttoainetta voi ostaa 0,09 eurolla, 0,31 eurolla tai 0,40 eurolla rahtikiloa kohden riippuen kuljetuksesi reitistä.

Tue metsien suojelua

Lennon hiilidioksidipäästöt voi hyvittää tukemalla projektia, jossa edistetään tehokkaiden liesien käyttöönottoa Mosambikissa. Projekti vähentää paikallisten metsien hakkuuta polttopuuksi ja tukee siten hiilinielujen säilymistä. Projektilla on myös positiivisia sosiaalisia vaikutuksia naisten ja tyttöjen elämään. Kumppanimme projektissa on NEFCO, pohjoismainen ympäristö- ja ilmastoprojekteja rahoittava rahoituslaitos, jonka takana ovat Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin valtiot.

Valitse tulevaisuuden polttoaine

Biopolttoaineen tuki menee biopolttoainelentoihin. Biopolttoaine tulee Finnairin lennoille SkyNRG:ltä Kaliforniasta, ja se on valmistettu käytetystä keittorasvasta. Biopolttoaine on tällä hetkellä kolmesta viiteen kertaa kalliimpaa kuin fossiilinen polttoaine. Sen saatavuus on vielä rajallista, ja ne kehittyvät vain laajemman käytön myötä. 

Korkeintaan 50 % lennon polttoaineesta voi olla biokomponenttia, ja tyypillinen sekoitussuhde on muutamia prosentteja. Olemme laskeneet biopolttoaineen hinnan edestakaiselle kotimaan lennolle, Euroopan lennolle ja kaukolennolle oletuksella, että lento lennetään 15 %:n biopolttoainesekoituksella, ja että kaikki lennolla olevat matkustajat ovat valinneet biopolttoaineen tukemisen.